Facebook Instagram Youtube

Projekttjänster

Varje specialtransport är skräddarsydd för att möta de transportbehov som ditt företag har. På AT Special Transport har transportledaren ansvar för projektet från början till slut. Transportledaren ansvarar för försäljningen, offerterna, avtalen, tillstånden, faktureringen samt planeringen, optimeringen och utförandet av de enskilda specialtransporterna. Planering av effektiva transportlösningar är vår styrka. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra kunder effektiva, tillförlitliga och miljövänliga transporter som dessutom är kostnadseffektiva.

Projekttjänster steg för steg:

INNAN SPECIALTRANSPORTEN

1) Ruttgenomgång
Transportledaren undersöker områdena och rutterna på förhand för att försäkra sig om de är körbara, samt fyller mått- och viktbestämmelserna.

2) Planering av tidtabeller
Transportledaren ansvarar för att samordna alla partners tidtabeller för en så smidig transportkedja som möjligt.

3) Konsultering i specialtransportfrågor
I planeringsskedet erbjuds konsultering för att få en optimal lösning för godsets storlek, vikt och transportalternativ.

UNDER SPECIALTRANSPORTEN

4) Samarbete med transportlinkar
Även när det kommer till specialtransporter strävar vi efter dynamiska rutter, som i sin tur leder till kostnadseffektivare transporter. Våra transportlinkar i Karleby, Nådendal, Vanda och Nykvarn garanterar en smidig transportkejda också för specialtransporter.

EFTER SPECIALTRANSPORTEN

5) Faktureringen
Transportledaren ansvarar för faktureringen när uppdraget är utfört.

6) Projektgenomgång
Utgående från kundens behov erbjuder vi genomgång av slutförda projekt.

AT Specialtransport erbjuder projekttjänster för:

 • - ro-ro-fartyg
 • - charter-båtar
 • - samordnade transporter
 • - landsvägstransporter
 • - pråmar
 • - lagring, hamnverksamhet och övriga tilläggstjänster
 • - lansering
 • - tunga lyft

Ibland kan planeringen av ett projekt fortgå i flera månader. Ibland kräver projekten specialarrangemang som t.ex. flyttning av trafikmärken eller upplyftning el- och telefonlinjer – men det är inget hinder för en smidig specialtransport.

Referenser

Kraftverkspanna

Finland-Sverige

 • Längd

  38m
 • Bredd

  7m
 • Höjd

  5,5m
 • Vikt

  142 ton (bil+last)

Leveransen av en kraftverkspanna, tillverkad i Finland av Andritz till E.ON Sverige i Örebro utfördes av AT Special Transport som en helhetsomfattande projekttjänst. AT Special Transport planerade rutterna för ungefär 15 lastbilstransporter, såväl i Finland som i Sverige, samt ansvarade för planeringen av sjötransporten mellan länderna. Tack vare minutiös planering och noggrant genomförande levererades kraftverkspannan vid överenskommen tid utan mankemang. Väl framme vid slutdestinationen i Örebro väntade världens största hydraulkran som hade inhyrts för lossningen av den enorma kraftverkspannan.