Facebook Instagram Youtube

Maskintransporter

Arbets- och jordbruksmaskiner är värdefulla redskap som ingen vill låta stå utan användning. Det är viktigt att maskiner flyttas pålitligt, tryggt och snabbt från en arbetsplats till en annan.

AT Special Transport har lång erfarenhet och mångsidig materiel för transport av maskiner av alla slag. Traktorer, grävskopor, truckar, bobcats, schaktningsmaskiner– vi transporterar allt flexibelt och säkert utan att slösa med maskinernas driftstimmar. Även övertäckta transporter.